wizytówki

Wizytówka w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym. Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki. To graficzny elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku. Może i powinna również pełnić funkcje reklamowe. Zatem projekt wizytówki reklamowej wymaga dobrego rozeznania i umiejętności graficznych.

Script logo