strony firmowe

Strona internetowastrona WWW to zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki elementów, prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym. Stanowi dokument udostępniany w Internecie przez serwer WWW. Po stronie użytkownika strona internetowa jest zwykle otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Obecnie budowaniem stron zajmuje się webmaster, który w odróżnieniu od informatyka musi znać znacznie więcej języków zapisu stron: HTML, DHTML, PHP, FLASH, CSS i JavaScript. Strony internetowe wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla wizerunku firmy, co może mieć wpływ na wynik ekonomiczny działalności rynkowej. Strony internetowe wykorzystują również obiekty multimedialne takie jak np. Adobe Flash, Microsoft Silverlight czy aplety Javy oraz dźwiękowe Midi, Wav, mp3.

Script logo