digital art

Sztuka cyfrowa to praktyka artystyczna wykorzystująca technologię cyfrową jako część procesu twórczego lub prezentacji. Na określenie tego procesu do niedawna używano różnych nazw, w tym sztuki komputerowej i sztuki multimedialnej . Sztuka cyfrowa jest sama w sobie objęta szerszym pojęciem sztuki nowych mediów.

Script logo