sztuka

grafika

Grafika to jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. Zależnie od funkcji rozróżniamy grafikę artystyczną zwaną też warsztatową oraz grafikę użytkową zwaną też stosowaną. Grafika artystyczna (warsztatowa) wyróżnia się skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie matrycy do wykonania odbitek - rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. Liczba odbitek uzyskanych z jednej płyty zależy od techniki. Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa obejmuje plakaty, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.

malarstwo

Malarstwo to obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub trzywymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.

fotomontaż

Fotomontaż to obraz fotograficzny powstały z zestawienia, kombinacji i połączenia kilku fotografii. Łączenie odbitek fotograficznych, technika powiększalnikowa w ciemni fotograficznej, wielokrotna ekspozycja, nakładanie zdjęć w komputerowych programach fotograficznych. Fotomontaż ma szczególne zastosowanie w fotografii artystycznej, plakatowej i reklamowej. Jest często wykorzystywany przez ilustrowane czasopisma, dający możliwość ukazania kilku równoległych akcji na jednej fotografii, syntezując ilustrowane wydarzenie. Często niechlubnie wykorzystywany do manipulacji w celu uzyskania oczekiwanego odbioru i oczekiwanej interpretacji.

AI Art

Sztuka sztucznej inteligencji to dowolne dzieło sztuki, w szczególności obrazy i kompozycje muzyczne, utworzone za pomocą programów sztucznej inteligencji (AI). Czasami jest mylony ze sztuką cyfrową. Podczas gdy zarówno sztuka sztucznej inteligencji, jak i sztuka cyfrowa wymagają użycia technologii, sztuka sztucznej inteligencji charakteryzuje się wykorzystaniem algorytmów generatywnych i technik głębokiego uczenia się, które mogą autonomicznie tworzyć sztukę bez bezpośredniego wkładu ludzkich artystów.

Script logo