reklama

ogłoszenia społecznościowe

To cykl małych ogłoszeń w jednorodnej szacie graficznej, dotyczącej jakiegoś istotnego zdarzenia, produktu lub towaru, za zachowaniem zasad widoczności i optymalizacji treści.

strony mediów społecznościowych

To projekt jednorodnego wyglądu graficznego w mediach społecznościowych, rozpoznawalnego i dedykowanego dla nas konkretnie. Ma to na celu tworzenie marki i jednorodności graficznej, tak aby wyprowadzić rozpoznawalność marki, logo /znaku/ i naszej firmy w mediach społecznościowych.

banery facebook’a

Projektowanie banerów graficznych dla topu Facebooka.

kartki okolicznościowe

Kartka okolicznościowa to najczęściej prostokątna, kartonowa kartka służąca do korespondencji reklamowej. Zazwyczaj jedna ze stron kartki jest pusta i przeznaczona do korespondencji reklamowej. Na odwrocie najczęściej wydrukowany jest obrazek związany z tematem kartki w zależności od okoliczności.

logo i logotyp

Logo lub logotyp to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji. Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach. Logo występuje w trzech postaciach – znaku będącego symbolem albo sygnetem, logotypu bądź pełnego logo.

montaż fotograficzny

Montaż fotograficzny czyli fotomontaż ma szczególne zastosowanie w fotografii artystycznej, plakatowej, reklamowej. Jest wykorzystywany przez grafików, dający możliwość ukazania kilku równoległych akcji na jednej fotografii, syntezując ilustrowane wydarzenie lub zmieniając jego charakter. Montaż wymaga surowego zdjęcia z aparatu, aby móc połączyć fragmenty wielu zdjęć bądź ilustracji.

okładki książek

Okładka książki to zsyntetyzowana zawartość książki. Ilustracja publikacji jest uzupełnieniem treści. Obecnie dużo atrakcyjniejsze jest przedstawianie zawartości tekstowej książki za pomocą infografik. Projekt okładki wymaga znajomości treści i wyobraźni, aby w jak najlepszy sposób przedstawić zawartość. Ma również pełnić rolę zachęcającą odbiorców do sięgnięcia po książkę, co w konsekwencji powoduje wzmożoną jakość ilustracyjną i pomysłu marketingowego. Okładka musi być unikalna i dedykowana, a jednocześnie charakteryzujące treść, przez co jej zaprojektowanie jest wymagające.

plakaty

Plakat to rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A3), o charakterze informacyjnym, ale czasem również propagandowym służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach. Współczesny plakat reklamowy, oprócz treści zawiera ilustrację, która zachęci odbiorcę z grupy docelowej. Plakat jest wymagającą reklamą gdyż powinien działać w dużym rozmiarze, zatem wszelkie istotne treści muszą być widoczne i zespolone z grafiką.

wizytówki

Wizytówka w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym. Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki. To graficzny elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku. Może i powinna również pełnić funkcje reklamowe. Zatem projekt wizytówki reklamowej wymaga dobrego rozeznania i umiejętności graficznych.

Script logo